TÜİK’e göre işsiz sayısı bir ayda 153 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik bilgilerini açıkladı. TÜİK’e nazaran işsiz sayısı 3 milyon 894 bin şahsa yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki bireylerde işsiz sayısı mart ayında bir evvelki aya nazaran 153 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık yükselişle yüzde 11,5 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken bayanlarda yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 46,5 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı martta bir evvelki aya nazaran 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4 iken bayanlarda yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti
İşgücü martta bir evvelki aya nazaran 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, bayanlarda yüzde 33,7 olarak hesaplandı.

Genç nüfusta mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21,2 oldu
15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,5 puanlık artışla yüzde 21,2 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,1, bayanlarda yüzde 25,2 olarak iddia edildi.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti 44,9 saat oldu
İstihdam edilenlerden referans devrinde işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma müddeti mart ayında bir evvelki aya nazaran 0,5 saat azalarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış atıl işgücü (geniş tarifli işsizlik) oranı yüzde 22,7 oldu
Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir evvelki aya nazaran 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak kestirim edildi. (EKONOMİ SERVİSİ)