Otoasîmîlasyon û otomêrzayî

Gulgeş Deryaspî Kaygıya zimanên ku di bin bandora kolonyalîzmê da mane û ‘jinbûniya parçebûyî’, yek e. Ji bo belavbûn û bêqîmetbûniya jinê …

Posted On