Ji bo Kulîlkên Mala Mirîyan nameyek

Çayan Okuducî Mîna Acer pirtûka wê ya ewil bi navê ‘Kulilkên Mala Mirîyan'[1] ji xwînerên kurmancî re bi çil şi’rê xwe got, merhaba. Tiştên ku …

Posted On