DEVA: Üniversiteleri halka açmak ‘piknik yapmak’ anlamına gelmiyor

ANKARA – Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 7. aksiyon planı olan Yükseköğretim Aksiyon Planı’nı dünkü tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan’ın sunum öncesi yaptığı konuşmada, “Üniversite yerleşkelerinin kapısını halka açacağız. Ders veren öğretim üyelerinin isteği dahilinde, vatandaşlarımızın üniversitelerde derslere katılmasına müsaade vereceğiz” halindeki kelamları tartışmaları beraberinde getirdi.

Mustafa Ergen

Toplumsal medya üzerinden eleştirilen, ‘Üniversiteleri halka açma’ teklifinin akabinde yaşanan tartışmaları DEVA Partisi Eğitim Siyasetleri Lideri Mustafa Ergen’e sorduk. Ergen’e nazaran Babacan’ın gündeme getirdiği teklif “insanlar gitsin orada piknik yapsın” manasına gelmiyor.

‘ARTIK KAMU KAYNAĞI DA YOK’

Günümüz teknolojisiyle birlikte eğitimden, eğitim veren kurumlardan beklentilerin ve iş modellerinin değiştiğini tabir eden DEVA’lı Ergen’e nazaran, üniversitelerin bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Dünyada eğitim alan şahısların yaş ortalamasının arttığını söyleyen Ergen, üniversitelerdeki değişimi ve bu değişimde kamu kaynaklarının azalmasının rolünü şu formda anlattı:

“Üniversite eğitimi alan insanların bir kısmı tekrar üniversiteye gidiyor zira kişinin ya işi değişmiş, işsiz kalmış ya da kişi geleceğin mesleğine girmek istiyor. Eğitim alanların yaş ortalaması 24-30’lara çıkmış durumda ve uzun vadede daha da yükseğe, 30-40’lara çıkması bekleniyor. Üniversitelerin bunun için ömür uzunluğu eğitim veren, halka açık kurumlar haline gelmesi gerekiyor. Üniversiteler artık bilgi depolanan yerler değil. Formasyon ve toplumsal ağ alınan yerlere dönüşmesi gerekir. 40 yaşında birisi geldiği vakit kendi formasyonunu ve kendi toplumsal ağını üniversiteye katkı olarak vermesi lazım. Oradan yeni bilgiler vermeli. 18 yaşında birisi geldiği vakit da oradan formasyon ve toplumsal ağ alması lazım. Bu etkileşimi de üniversitelerin sağlaması gerekiyor. Onun içinde ellerinden geldiğince halka açık olmalı. Üniversiteler ellerindeki imkânı birden fazla kısma kullandırması lazım zira artık kamu kaynağı da yok. Kamu kaynakları gitgide azalıyor. Kısıtlı kamu kaynaklarıyla topluma, iktisada, mezunlarına ve öğrencilerine de azamî faydayı sağlayabilecek bir ortama geçmesi gerekiyor. Bütün dünyada bulunan yol, hayat uzunluğu eğitim.”

‘ÜNİVERSİTELER BİR ARAÇ’

DEVA önderi Babacan’ın “Üniversite yerleşkelerinin kapısını halka açacağız” sözleri yerine farklı bir metot izlenip izlenemeyeceği sorusuna Ergen, “Bugünün dünyasına getiren üniversitelerin aslında bir araç olduğunu ve yarış içinde her keresinde vakitle değişime uğradığını” vurgulayarak karşılık verdi. Google üzere şirketlerin artık diplomaya bakmadığını belirten Ergen, ‘Yeni kuşak üniversiteler’in bir sistem kurmasının mecburilik olduğunu tabir etti, “Üniversiteler tekno-kentlerle, yatırımcılarla, sermayedarlarıyla ve devletle bir sistem ortaya koyuyor. Artık üniversiteler tekrar bir sistem ortaya koymak zorunda. Aksi halde tek tek kahramanları konuşuruz. Bu da üniversite sistemini ve eğitimi ikinci plana atar” dedi.

Babacan’ın kelamlarının akabinde “Üniversitelerin esasen halka açık yerler olduğu” tenkitlerinin getirildiğini hatırlatmamız üzerine DEVA’lı Ergen, “Halka açıklık, beşerler gitsin orada piknik yapsın manasında değil, üniversitelerin o hayat uzunluğu eğitim veren kurumlara dönüşmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘HAYAT UZUNLUĞU EĞİTİM MERKEZİMİZ VAR VE BAŞINDA BİR MÜDÜR VAR’ İLE OLACAK İŞ DEĞİL

“Üniversiteleri halka açacağız” kelamlarının tartışılmasından memnuniyet duyduğunu söz eden Ergen, bu planın bir başlangıç olduğunu, planın ve unsurlarının tartışılmasını istediğini söyledi.

Bu teklifin akabinde, fizikî kapasiteye ve akademisyenlerin iş yüküne dair yapılan tenkitlere de cevap veren Ergen, geniş kitleleri, farklı yaş kümelerini üniversiteyle buluşturmak maksadının mecburilik taşımadığını fakat üniversitelere teşvik yapılabileceğini anlattı. Ergen, akademisyenin iş yükü varsa ve sınıf kapasitesi doluysa aslında ‘halka açık hale getirme’nin mümkün olmayacağını da ekledi. Aksiyon planına dair ise “‘Orada da bir Hayat Uzunluğu Eğitim Merkezimiz var. Başında bir müdür var’ ile olacak işler değil. Bu bir vizyon amacı, bir strateji bir bakış açısı. Biz bunun altını çizmek istiyoruz” diye konuştu.