Yabancı yatırımcılarla büyüme hedefi

Yabancı yatırımcılarla büyüme hedefi

BirGün/Ankara

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin gerekçesinde, “Tasarruf, kamu gelirlerinde tahsilatı artırma, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirme” gibi hedefler yer aldı.

Kamu kaynaklarını vatandaşların ihtiyaçlarına harcamak yerine yandaşa, israfa ve ajandasındaki tartışmalı icraatlara aktaran AKP, 2022’de de bu politikasını değiştirmeyecek. TBMM Başkanlığı’na sunulan teklife göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 728 milyar 401 milyon 621 bin TL, özel bütçeli idarelere 155 milyar 249 milyon 695 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10 milyar 238 milyon 553 bin TL ödenek ayrıldı. Buna karşılık, 2022 yılı gelir tahminlerine göre ise genel bütçenin toplamından 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin TL, özel bütçeli idarelerden 156 milyar 332 milyon 386 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan 10 milyar 238 milyon 553 bin TL gelir tahmini yapıldı.

TOPARLANMA GEREKÇESİ

Teklifin genel gerekçesinde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin salgın sonrası toparlanma sürecinde nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, yatırım ve ihracata dayalı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis etme amacı taşıdığı belirtildi.

Belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikleri hayata geçirmek, kamu borç stokunun Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla oranını düşürmek ve maliye politikasının sürdürülebilirliğini güçlendirmek, kalıcı mahiyette harcama yaratmamak, verginin tabana yayılmasına yönelik çalışmalar sürdürmek, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansını artırmak, kayıt dışı ekonomiye ilişkin program ortaya koymak, verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek hedeflendi.