Torba kanundan içki düzenlemesi çıktı

AK Parti, dokuz başka kanunda 20 değişiklik yapan ve yeni kararlar de içeren torba yasa teklifini, bayram sonrası TBMM gündemine getirmeye hazırlanıyor. İktidarın, muhtarların özlük haklarıyla ilgili yapacağını açıkladığı düzenleme, içine içki yasağını kolaylaştırıcı kararlar de eklenerek taslak haline getirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta, alkollü yerlerin ‘sorun alanı’ olarak tanımlanması da dikkat çekti. Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine nazaran taslakta, belediyelerin yetkileri valiliklere devredilirken bu çeşit yerleri açabilmek için kolluk kuvvetlerinden müsaade alma kaidesi getiriliyor.

Taslakta yer alan yeni kararlar özetle şöyle:

????İçkili yerlerin açılması sürecinde belediye/özel yönetim tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kolluğun olumlu görüşünün alınması mecburî hale getiriliyor. Alkollü yer bölgesinin tespiti ile açılış kapanış saatleri vali yardımcıları ve kaymakamlar başkanlığında ilgili tarafların iştiraki ile oluşturulan bir kurul tarafından belirlenecek.

????Mevzuata tersliğin bildiriminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili mahallî idare tarafından yaptırım uygulanmaması halinde vali/kaymakam tarafından yaptırım uygulanacak. Ruhsat almadan açılan yerler kolluk tarafından re’sen kapatılacak.

????Faaliyetten men edildiği halde mühür sökerek açılan iş yerlerine yönelik para cezaları arttırılacak. Mevzuat kararlarına muhalif olarak ruhsatsız işletilen işyerleri ruhsat alıncaya kadar mahalli mülki amir tarafından süresiz olarak faaliyetten men edilecek. Ruhsatlı olan işyerleri ise dördüncü kere muhalif fiilleri işlediğinin tespiti halinde mahallin mülki amiri tarafından süresiz faaliyetten men edilecek.