Kurmaca dedektifi Ricardo Piglia

Okumanın, yorumlamanın, yazmanın ve tenkidin, bir formülü ve tekniği yok. Bütün bunlara ait muharrirlerin, eleştirmenlerin ve düşünürlerin ferdi …

Posted On

‘Kurmaca’ uydurmaca değildir

Ülkemizde, her tartışmada olduğu üzere, sanat edebiyat tartışmaları da birçok vakit yanlış tabanlarda ve yanlış kavramlarla yapılıyor. Örneğin …

Posted On