Daha fazlası değil, daha farklısı

İçinde yaşadığımız ve maruz kaldığımız neoliberal kapitalist tertip, sürdürülebilir bir bilgi iktisadı, istek iktisadı ve tüketim iktisadının …

Posted On