Hayalet kitap: Fantom Ağrı

Çağdaş Türkçe şiirin, yüz yılı geçen müddette oluşmuş birikimi ve tecrübesi gösteriyor ki şair “aşağıya bakmazsa”, boyun eğmezse ve lisanın …

Posted On