Selin Sayek Böke’den Meltem Kayıran için soru önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki vazifesinden uzaklaştırılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Sayek Böke, Doçentlik unvanını almış bir öğretim üyesinden atama için ek kriterler istenmesinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ters olduğuna dikkat çekerek “kadro ilanına da çıkmadan, 30 yıldır akademik çalışmalarını sürdüren bir öğretim üyesinin üniversiteden uzaklaştırılmasına ait yasal destekler nelerdir” diye sordu.

‘ATAMA BEKLEYEN AKADEMİSYENLER VAR MIDIR?’

Doç. Dr. Kayıran’la ilgili yapılan süreçle ilgili Maliye Kısım Başkanlığı ve Maliye Teorisi Anabilim Kısmı Başkanlığı’ndan görüş alınıp alınmadığını soran Selin Sayek Böke, “300 lisans öğrencisinin dersine giren bir öğretim üyesinin devir ortasında üniversiteden atılması, öğrencilerin mağduriyetine neden olmayacak mıdır?” diye sordu. Pandemi nedeniyle işten atılmalar yasak olduğu halde, bir öğretim üyesinin, hakkında rastgele bir soruşturma ya da ceza yokken kamu misyonundan atılmasının münasebetini soran Sayek Böke, “Doçent unvanı olduğu halde üniversitelerde atama bekleyen akademisyenler var mıdır? Varsa, kaç akademisyen atanmayı beklemektedir?” sorularını yöneltti.

Selin Sayek Böke’nin Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanmasını istediği soruları şöyle:

1) Doçentlik unvanını almış bir öğretim üyesinden atama için ek kriterler istenmesinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ters olduğu, bir öğretim elemanının atamasının yenilenmesinin “yeni bir atama” niteliği taşımadığı bilinirken, takım ilanına da çıkmadan, 30 yıldır akademik çalışmalarını sürdüren bir öğretim üyesinin üniversiteden uzaklaştırılmasına ait yasal destekler nelerdir?
2) Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Kurulu’nun Meltem Kayıran’la ilgili aldığı kararın 22 Mart 2021 tarihli olduğu, Fakülte Dekanlığı’nın da 24 Mart 2021 tarihinde teklifi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bildirdiği; Rektörlüğün 9 Nisan 2021 tarihli oluru ile Meltem Kayıran’ın Ankara Üniversitesi ile ilişiğinin kesildiği bilinmektedir. Yedi akademisyenden oluşan Fakülte İdare Kurulu’nun çoğunluğu toplantı günü kararı imzalamış mıdır? SBF İdare Kurulu’nun 22 Mart 2021 tarihindeki toplantısına kaç idare şurası üyesi katılmıştır, kaçı teklifi onaylayarak imzalamıştır?
3) Doç. Dr. Kayıran’la ilgili yapılan süreçle ilgili Maliye Kısım Başkanlığı ve Maliye Teorisi Anabilim Kısmı Başkanlığı’ndan görüş alınmış mıdır?
4) 300 lisans öğrencisinin dersine giren bir öğretim üyesinin periyot ortasında üniversiteden atılması, öğrencilerin mağduriyetine neden olmayacak mıdır?
5) Pandemi nedeniyle işten atmalar özel kesimde yasak olduğu halde, bir öğretim üyesinin, hakkında rastgele bir soruşturma ya da ceza yokken kamu misyonundan atılmasının münasebeti nedir?
6) Doçent Hekim Meltem Kayıran doçentlik unvanını 2017 yılında almasına karşın, ortadan geçen 4 yıl boyunca doçentlik takımına atanmamasının münasebeti nedir?
7) Doçent unvanı olduğu halde üniversitelerde atama bekleyen akademisyenler var mıdır? Varsa, kaç akademisyen atanmayı beklemektedir?” (HABER MERKEZİ)