Mülkiyeliler Birliği: İmar çarpıklıkları kalıcı hale getirilmemeli

İZMİR – Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, İzmir zelzelesi sonrası hasarlı binaların yıkımlarına ve kentsel dönüşüm projelerine ait yazılı açıklama yaptı.

Kamu kaynaklarının halkın eşit ve adil bir formda yaşaması için kullanılmasının bir mecburilik olduğu belirtilen açıklamada, tüm yasa ve yönetmeliklere uyularak inşa edilmiş ve ilgili kurumlar tarafından ruhsatlandırılmış binalarda yaşanan her türlü hasarın kamu yönetimi tarafından şartsız karşılanması gerektiği tabir edildi.

Kentin kentleşme planlarının ve plan revizyonlarının, en geniş kitlesel iştirakle, milletlerarası standartlara uygun olarak yapılması istenen açıklamada, “Kentsel dönüşümü yerinde uzlaşmaya dayalı dönüşüm olarak tanımlayan, dönüşüm yapılan alandaki insanların barınma hakkının soylulaştırma yoluyla el değiştirmesine karşı olunduğu vurgulanan stratejik plan perspektifine sadık kalınması gerektiğini düşüncesindeyiz” denildi.

‘İMAR ÇARPIKLIKLARINI KALICI HALE GETİRECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ’

Kentsel dönüşümün bir plan notuna indirgenmesi suretiyle geçmişte örneği sıkça görülen imar çarpıklıklarını kalıcı hale getireceği konusunda kaygılı olduklarını belirten Mülkiyeliler Birliği, açıklamada, “Afet ile ziyan görmüş binaların bir an önce yenilenmesi suretiyle hemşehrilerimizin mağdur edilmemesi amaçlanıyorsa öncelikli olarak Bayraklı İlçesi ve yakın etrafının şehircilik prensipleri, planlama asılları ve kamu faydası dikkate alınarak kurum/kuruluş görüşleri, jeolojik-jeoteknik etüd raporu tamamlanarak plan revizyonlarının acilen hazırlanması gerekmektedir” sözleri kullanıldı.

Açıklamada, meslek odaları başta olmak üzere ilgili STK’lerin ve kamu faydasını gözeterek teknik açıdan itiraz eden uzmanların görüşlerinin dikkate alınmasının gerekliliğine de dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ekim 2020’de yaşanan zelzelesinin akabinde, İzmir’de yıkım yaşanan bölgelerdeki plan değişiklikleri Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından süratle onaylanarak inşaatlar başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bina ölçeğinde dönüşümü yönlendirmek maksadı ile hazırlanan “usul ve esaslar”ı 1 Mart 2021 tarihinde kabul ederek “öncelikle Genel Hayatı Tesirlilik Kararı verilmiş olan Bayraklı, Bornova, Karaburun, Seferihisar olmak üzere İlçe Belediyelerince acilen plan revizyonu yahut plan değişikliği ve/veya plan notu eği etaplar halinde yapılması” kararı alınmıştı.

İlçe belediyeleri bu “usul ve esaslar” çerçevesinde, alanlarını belirlemeye başlamışlardı. (DUVAR)