Mahkeme heyeti Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verdi

DUVAR – Seyahat Parkı aksiyonlarına ait beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi’nce bozulmasının akabinde ortalarında Osman Kavala, Can Dündar ve Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın yine görülmeye başlandı. Kavala, mahkemeye sunduğu beyanında iddianamedeki kanıtların keyfiliği ve muğlaklığını hatırlatarak Almanya’nın Nazi devrindeki uygulamalardan örnekler verdi.

Davanın tek tutuklu sanığı pozisyonunda bulunan Osman Kavala, 18 Şubat 2020 yılında görülen duruşma sonrası hakkında beraat kararı çıkmış, lakin Savcılık mahallî mahkemenin kararını istinafa taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de 22 Ocak 2021’de Osman Kavalı’nın da ortalarında bulunduğu dokuz sanığın beraat kararını bozmuştu.

‘BERAAT KARARLARININ BOZULMASI ŞAŞIRTAN OLMADI’

Bugün görülen duruşmada Osman Kavala ve başka sanıklar, yaptıkları savunmada İstinaf’ın bozma ilamını reddetti. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Kavala, davaların birleştirilmesini eleştirerek 3,5 yıl evvel başlayan yargı sürecinin yeni bir etaba gireceğini söyledi. Kavala beyanında şu tabirleri kullandı:

“Daha evvel hatırlattığım üzere Seyahat İddianamesi senaryosunun telifi FETÖ üyeliğinden yargılanan Emniyet ve Yargı mensuplarına ilişkin. İddianamenin ekinde bulunan 14 ve 15 Haziran 2013 tarihli yazılardan görüleceği üzere, Seyahat olaylarının benim baş aktörlerinden olduğum bir komplo olduğu kurgusu Kaçakçılık ve Organize Hatalarla Uğraş Daire Başkanlığı’nda üretilmiş. Adalet dışı münasebetlerle gerçekleştirilen ve adaleti yanıltmak hedefiyle kullanılan hukuksuz dinlemeleri yapanlar da birebir takım. Seyahat protestolarının bir komplo olduğu kurgusu iktidarca benimsendiği ve siyaseten kullanıldığı için, bu anlatıya aksi düşen beraat kararlarının bozulması benim için şaşırtan olmadı.

‘SUÇLAMALAR DEĞİŞİYOR’

Yeniden bu anlatı gereği, bir komplo olarak Seyahat protestolarını planladığım, yönettiğim ve finanse ettiğim algısının canlı tutulması için; aleyhime hiçbir kanıt olmamasına karşın, Seyahat davasından beraat etmiş olmama karşın, AİHM’nin tutuklanmamın hak ihlali olduğuna hükmetmesi ve derhal özgür bırakılmamı talep etmesine karşın, cezaevinde tutulmam gerekli görüldü. Suçlamalar değişiyor, bayrak yarışlarında bayrağın elden ele geçmesi üzere farklı yargıçlar ve mahkemeler yere düşürmeden tutukluluğumu birbirlerine geçiriyorlar.

‘CASUSLUK SUÇLAMASIYLA İLGİLİ KANIT OLMADIĞINI SAVCI DA BİLİYOR’

AİHM kararının etrafından dolanmak için icat edilmiş olduğu aleni hale gelmiş olan casusluk suçlamasıyla ilgili hiçbir bulgu olmadığını iddianameyi hazırlayan savcı da biliyor, hatta itiraf ediyor. Bir taraftan bu durumu, casusluk faaliyetlerinin çok bilinmeyen yürütülmüş olmasıyla açıklıyor. Arthur Miller’ın McCarthy periyodunda kaleme aldığı ‘Cadı Kazanı’ isimli oyunda, savcının tabiatı gereği görülemeyecek bir faaliyet olduğundan cadılık suçlaması için kanıt ve şahit aranmasına gerek olmadığını söylemesi üzere. Öbür taraftan da, sivil toplum kuruluşlarının casusluk için kullanıldığına dair demokrasi tersi bir komplo teorisine başvurarak, kelamlık manasından farklı bir casusluk cürmü kavramı geliştiriyor.

‘NAZİ DEVRİNDE SİYASET YARGI SÜRECİNİN HER BASAMAĞINDA ETKİLİYDİ’

İddianamedeki casusluk tarifi, yasalarımızdakinden hayli farklı. Muğlaklığı ve keyfi uygulamalara müsait olması bakımından Almanya’da Nazi periyodunda casusluk suçlamaları için kullanılan ‘Landesverrat’, yani devlete ihanet kavramını hatırlatıyor. O devir Almanya’sında halkın vicdanına uygun biçimde hareket etmediği için cezalandırılması düşünülen kişinin aksiyonu maddelerdeki hata tarifine girmiyor ise yargıcın vazifesi en kullanışlı maddeyi seçerek o kişiyi cezalandırmaktı. Siyaset yargı sürecinin her evresinde tesirliydi, halkın vicdanının ne olması gerektiğini belirlemekte, kusurlu bulduğu mahkeme kararlarını düzeltmekteydi. Örneğin Nazi rejimini eleştiren rahip Martin Niemöller’in beraat kararı siyaset tarafından sakıncalı bulunduğundan, kendisi savaş bitene kadar toplama kampında tutulmuştu.

‘SUİKASTÇININ HANÇERİ, YARGI GÖREVLİSİNİN CÜBBESİ ALTINDA GİZLENMİŞTİ’

1947 yılında yürütülmüş olan Nazi periyodu yargıç ve savcılarının yargılandığı Adalet Davası’nda ‘suikastçının hançeri, yargı görevlisinin cübbesi altında gizlenmişti’ kıymetlendirilmesi yapılmıştı. AİHM’nin tespit ettiği üzere yetkiyi berbata kullanarak kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmak ve bu davranışı devam ettirebilmek için maddelerin dışına çıkarak adaleti yanıltmak da, üstteki değerlendirmeyi düşündürmektedir. Mahkemenizin bu harekete son vereceğini ümit ediyorum.”

MAHKEME LİDERİ TUTUKLULUK KARARINA MUHALİF KALDI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verilirken mahkeme lideri devam kararına muhalif kaldı. 6 Ağustos’ta yapılacak duruşmadan evvel, 15 Haziran ve 12 Temmuz’da, Kavala’nın tutukluluğunun devam edip etmeyeceği belge üzerinden incelenecek.

(HABER MERKEZİ)