İstanbul Tabip Odası’ndan Prof. Ceyhan’a destek: Tıbbın şarlatanlarının 10 ortak özelliği

DUVAR- Covid-19 salgınına karşı aşıyı teşvik eden açıklamaları nedeniyle toplumsal medyada ‘MehmetCeyhanTutuklansın’ etiketiyle gaye gösterilen ve hakkında kabahat duyurusu yapılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Kolu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a meslektaşları sahip çıktı.

İstanbul Tabip Odası (İTO), ‘#MehmetCeyhanyalnızdegildir’ etiketiyle Ceyhan’a dayanak verdi. İTO, 2019’da yayınladığı “Tıbbın şarlatanlarının 10 ortak özelliği” bildirisini “Şarlatanların saldırısına karşı bilimin ve bilim insanlarının yanındayız” notuyla yine paylaştı.

Bildiride şu hususlar yer alıyor:

1- Her ne kadar çağdaş tıbbı yerden yere vursalar da bunu yaparken çağdaş tıp eğitimi sonucu kazandıkları “doktor” unvanlarını ve akademik mesleklerini kullanmaya itina gösterirler; özel muayenehanelerinde, kliniklerinde hasta bakmaya, ilaç yazmaya devam ederler.

2- Çabucak her açıklamalarında bilimsel/tıbbi gerçekler/doğrularla bilim dışı yalanları/yanlışları birlikte harmanlayarak sunar, böylelikle yalanları/yanlışlarını gerçeklerin/doğruların ortasında gizlemeye çalışırlar.

3- İleri sürdükleri “ezber bozan”, “tabu yıkan”, “şoke eden” savların hiçbir bilimsel ispatı yoktur. Kendilerine soracak olursanız savlarını ispatlamaları için bilimsel desteğe gereksinim yoktur, kendilerinin söylemiş olmaları kafidir.

4- Ortaya attıkları savların çürütülmesinde kendileri açısından hiçbir ıstırap duymazlar; çabucak yeni hususlar, yeni argümanlar bulurlar. Çabucak hepsinin kendince “her sıkıntıya deva” bir meyvesi, zerzevatı, insan ömrünü en az 30 yıl uzatacak bir diyet/tedavi kürü vardır.

5- Hayat düsturları “Bir gün herkes -15 dakikalığına- ünlü olacak!”, taktikleri “Reklamın güzeli, berbatı olmaz!”dır. Bilimsel başarılarıyla değil, medyatik telaffuzlarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışırlar.

6- Kendilerine uzatılan her mikrofona, yöneltilen her soruya, uzmanlık alanları olup olmadığına bakmaksızın kesinlikle verilecek bir karşılıkları vardır. Kimileri daha da ileri gidip fırsatını yakalamışken derin sosyolojik analizlerde bulunurlar.

7- Bugün aslında birçok hekimin ve tabip odalarının “aşırı teşhis”ten çok teknoloji ve ilaç kullanımına, tanı/tedavi süreçlerine tıbbi teknoloji/ilaç monopollerinin müdahalesinden kapitalist tıbba kadar bir dizi uygulamayı son derece radikal tenkitler yönelttiğini bilmezden/görmezden gelirler; kendilerini biricik kahraman ilan ederler.

8- Zihin dünyaları “komplo teorileri”yle doludur; kanserin devası bulunmuştur fakat ilaç firmaları gizliyordur, şekerin ziyanı kendileri ifşa edene kadar toplumdan saklanmıştır, aşıların içinde alüminyum vardır ve otizme yol açıyordur, vb., ve de bütün bu komploların farkına varan biricik akıl yalnızca kendilerinde mevcuttur.

9- Açıklamalarında soyut bir “tıbbi endüstri”, “sistem” eleştirisi varsa da hiçbir vakit mevcut sıhhat siyasetlerini ve o siyasetlerin sahibi siyasi iktidarı eleştirmezler, iktidar partisi AKP’nin ismini dahi ağızlarına almazlar; sonunda da faturayı tabiplere keserler.

10- Her ne kadar bütün bu faaliyetlerini kendileri için hiçbir karşılık beklemeden, toplum için/toplum faydasına, “uhrevi” emellerle yaptıklarını argüman etseler de uğraşlarının meyvelerini daha çok tanınırlık/bilinirlik/kabul görme, hasta sayısı/kitap satışlarında artış üzere “dünyevi” nimetler olarak toplamaktan kaçınmazlar.

TTB DE DAYANAK VERDİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de toplumsal medya hesaplarından #MehmetCeyhanYalnızDegildir #BilimİnsanlarınınYanındayız etiketleriyle şu bildirisi paylaştı: “İktidarın akıl ve bilim dışı siyasetlerini eleştiren, ikazlarda bulunan, halkın sıhhatini önceleyen bilim beşerlerine yönelik tehditler kabul edilemez. Tehditlere boyun eğmeyerek bilimi kılavuz almaya devam edeceğiz.” (HABER MERKEZİ)