Galatasaray’da olağan seçimli genel kurul toplantısı iptal edildi

Galatasaray, 29 Mayıs’ta yapılması planlanan olağan seçimli genel konsey toplantısının iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu tabirler kullanıldı:

“13 Nisan 2021 tarihli İdare Şurası toplantısında Tüzüğümüzün 27. unsuru uyarınca birinci toplantısı 22 Mayıs 2021, kâfi çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısı 29 Mayıs 2021 tarihinde olmak üzere Olağan Seçimli Genel Konsey Toplantısı yapılmasına karar verilmiş ise de;

Karar tarihinden sonra Vilayet Genel Hıfzıssıhha Meclisi’nin 15.04.2021 tarihli ve 32 sayılı toplantısında, sivil toplum kuruluşlarının genel şura da dahil olmak üzere, yapacakları her türlü geniş iştirakli aktifliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar müsaade verilmemesine karar verilmiştir.

Pandemi ile ilgili son gelişmelere istinaden 27.04.2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile kısmi kapanma önlemlerine yeni tedbirler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar başta sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması dahil olmak üzere ülke genelinde tam kapanmaya gidilmiştir.

Tüzüğün Dördüncü Kısım “Seçim Öncesi İşleri” başlığı altında düzenlenen 61. unsuru gereği Kulüp Başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı Genel Heyete katılma hakkına sahip olan en az 100 üyenin imzası ile adaylık müracaatında bulunacak kişiyi Divan Şurası Başkanlığına önermesi ve önerilen Lider adayının İdare Konseyi, Kontrol Konseyi, Disiplin Şurası ve Sicil Şurasında misyon alacak asil ve yedek üyelerin listesini imzalayarak en geç Seçim Genel Şurası birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün evvel saat 18:00’a kadar imza karşılığında Divan Şurası Başkanlığına teslim yükümlülüğü bulunmaktadır. Tüzük kararı nedeniyle Lider adayları bu yükümlülüklerini 7 Mayıs 2021 saat 18:00’e kadar yerine getirmeleri gerekmekte olup bu süreç TAM KAPANMA periyodu içine denk gelmektedir.

Bununla birlikte Tüzüğümüzün 27. hususu gereği seçimli genel konsey toplantılarının mayıs ayının ikinci yarısında hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılma mecburiliği bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ise kapanma önlemlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir.

Kelam konusu idari önlemler ve kısıtlama kararları dikkate alınarak, adaylık müracaatlarının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük kararlarına uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında iştirakçi sayısının hasebiyle temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda genel heyet yapılabilmesi ismine, üstte zikredilen seçimli olağan genel şura toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari önlemler göz önünde bulundurularak pandemi şartlarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir.” (HABER MERKEZİ)