EŞİK: Gözümüz Meclis’in üzerinde

ANKARA – Meclis Genel Kurulu’nda bayana yönelik şiddetin önlenmesine ait düzenlemeler içeren kanun teklifinin bu hafta görüşülmesi bekleniyor. Eşitlik İçin Bayan Platformu (EŞİK), öncesinde yazılı açıklama yaptı. “Alarmdayız! 7/24 nöbetteyiz! Gözümüz Meclis’in üzerinde! Uygar Yasa’ya, Ceza Yasası’na, 6284’e dokunmayın.

Çocuk istismarı faillerine affı tekrar önümüze getirmeyin” başlığıyla yapılan açıklamada, “Nöbetteyiz zira göstermelik genelgeler, etkisiz yasa değişiklikleri ile oyalanmaya ya da bir hakkımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Günde en az 3 bayan en yakınları tarafından öldürülüyor; bir o kadarı da kuşkulu biçimde hayatını kaybediyorken, ellerinizi hayatlarımızdan, haklarımızdan çekin, kanunlara dokunmayın, uygulayın” denildi.

TBMM Genel Kurulu’nda bayana şiddet yasasının bu hafta içinde görüşülmesinin beklendiği belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi:

GÖSTERMELİK DEĞİŞİKLİKLE BAYANA ŞİDDET ÖNLENEMEZ: EŞİK Platformu olarak, ceza yasası ve ceza yargılaması yasalarında yapılacak birkaç göstermelik değişiklik ile bayana karşı şiddetin önlenemeyeceğini tekraren anlatmaya çalıştık. Gündemdeki yasa değişikliği teklifinin de problemlerin tahliline bir katkı sağlamayacağını, tam bilakis yeni problemler yaratacağını detaylı bir bilgi notuyla milletvekilleri ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Bilgi notunda, yasa değişikliği teklifinde yer alan tutuklamada katalog hata düzenlemesi, takdiri indirim nedenlerinin sonlandırılması, hatanın “kadına karşı işlenmesi” ibaresi (nitelikli hal düzenlemeleri), mağdur ile şikâyetçinin/katılanın hakları (şiddet mağduru bayanlar için avukat görevlendirilmesi), uzlaşma üzere bahislerdeki değerlendirmeler yer alıyor. Genel konseyde tartışmalara katılacak ve oy kullanacak tüm milletvekillerini, bu bilgi notunu tekrar okumaya, iştirakçi yasa yapma süreçlerini yok eden, TCK’nın sistematiğini bir sefer daha bozan bu yasa değişikliklerine itiraz etmeye çağırıyoruz.

‘TAKDİRİ İNDİRİM’, MADDELERLE OYNAMANIN TEHLİKELİ ÖRNEĞİ: TCK’nın takdiri indirim nedenlerini düzenleyen 62. unsurunda yapılmak istenen değişiklik maddelerle bu biçimde oynamanın tehlikeleri konusundaki tipik örneklerden biri: Mevcut Yasa’da “Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, toplumsal ilgileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki muhtemel tesirleri üzere konular göz önünde bulundurulabilir” kararı yer alıyor. Teklif ile “yargılama sürecindeki davranışları,” ibaresi “yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları veya” halinde değiştirilmesi isteniyor. Teklif maddeleştiği takdirde; faillerin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları otomatik bir indirim nedeni haline gelebilecektir. Unsura eklenecek tek bir “veya” sözü ile “cezanın failin geleceği üzerindeki mümkün etkileri”, husustaki öteki kriterlerden bağımsız olarak tek başına otomatik bir başka indirim nedeni olabilecek. Yani öteki durumların hiçbirini dikkate almaksızın, yalnızca cezanın failin geleceği üzerindeki tesirlerini göz önüne alarak indirim uygulanabilecek.

KESİNTİSİZ NÖBETTEYİZ; MECLİS’İ İZLİYORUZ: Bugünlerde sık sık, bayana karşı şiddetle uğraş manzarası altında, 6284 sayılı şiddet maddesine müdahale hazırlıkları yapıldığına dair söylentiler duyuyoruz. Ceza Yasası’na eklenecek unsurda “ısrarlı takip” kavramı kullanılırken, 6284 sayılı maddede “tek taraflı ısrarlı takip” deniyor. 6284’teki “tek taraflı” sözlerinin çıkartılarak iki yasanın “uyumlaştırılması”ndan kelam ediliyor. Böylesine gülünç mazeretlerle 6284’e müdahalenin de hazırlıkları yapılıyor. Yeniden TBMM komitelerinde unsur madde tartışılmayıp, topluca ve apar topar geçirilen bir yasa değişikliği teşebbüsü ile karşı karşıyayız. Ve tekrar, TBMM genel konseyinde üç-beş imza ile kotarılacak son dakika değişiklik önergeleri ile yeni emrivakilerle müsabaka tasası yaşıyoruz. Yasa üretim süreçlerinde, yapılan yasa ile ilgili tüm aktörleri ve TBMM’nin tüm demokratik yasa imal süreçlerini dışlayan bir oldu/bitti, atı alan Üsküdar’ı geçti hukuku ile karşı karşıyayız. Yasal düzenlemeleri toplumun, muhalefetin ve hatta iktidar milletvekillerinin bile bilgisinden kaçırarak yaratılan bu belirsizlik ortamı, yeni hak kayıpları konusundaki tedirginliğimizi artırıyor. Bu yüzden alarmdayız. Bu yüzden, Türkiye’nin her yanından bayanlar olarak, gece gündüz kesintisiz nöbetteyiz; Meclis’i izliyoruz. (DUVAR)