Erdoğan’ın AB mesajı: Türkiye kararlı tutumunu sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Avrupa Günü’ münasebetiyle yayınladığı bildiride, Avrupa Birliği’ni (AB) ‘stratejik körlük’ içinde olmakla eleştirirken, Türkiye’nin üyelik maksadının sürdüğünü vurguladı.

“Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun ilanı, Avrupa Birliği’ne adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından beri ülkemizde de ‘Avrupa Günü’ olarak kutlanmaktadır” diyen Erdoğan’ın bildirisi şöyle:

‘STRATEJİK SABIR VE VİZYON EKSİKLİĞİ’

“Birliğin güçlü bir global aktör olmasının önündeki en büyük mani stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Başta karar alma sistemlerinin gözden geçirilmesi olmak üzere, Avrupa Birliği’nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme muhtaçlığı vardır. Bu niyetle bugün başlayan “Avrupa’nın Geleceği Konferansı”, gerçek bir tespitle yola çıkmış; fakat aday ülkelerin davet edilmemesi nedeniyle daha şimdiden kendisini dar kalıplara mahkûm etmiştir.

Tarihi, coğrafik ve beşeri bakımdan Avrupa’nın bir kesimi olan Türkiye, birliğin karşılaştığı sıkıntıların tahlili ve aktifliğinin artırılması konusunda üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Ülkemizin katkısı ve dayanağı olmadan Birliğin güçlü bir biçimde varlığını devam ettiremeyeceği aşikârdır.

‘ÜYELİK SÜRECİMİZ DAİMA YOKUŞA SÜRÜLMÜŞTÜR’

Hâl böyleyken Avrupa Birliği, tam üyelik yolunda ülkemize verdiği kelamları yerine getirmemiş ve üyelik sürecimiz daima yokuşa sürülmüştür. Birtakım üye ülkelerin Türkiye’yle ikili sıkıntılarını Birlik koridorlarına taşıması, Avrupa Birliği-Türkiye bağlarını esir almış, Birliğin global tehditlerle çaba kapasitesini zayıflatmıştır. Temennimiz, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle münasebetlerini karşılıklı hürmet ve inanç üzerine inşa edilen, sağduyulu ve stratejik bir bakış açısıyla yürütme yeteneğini sergilemesidir.

‘STRATEJİK KÖRLÜK’

Türkiye, maruz kaldığı ikili standarda ve engellemelere karşın stratejik gayesi olan Avrupa Birliği üyeliği yolunda kararlı tavrını ve çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin üyeliği, bölgesel ve global seviyede faal, kendi vatandaşlarının yanı sıra bölgesine ve tüm dünyaya umut aşılayan bir Avrupa’nın yükselişinin önünü açacaktır.

Bu niyetlerle “Avrupa Günü”nün, Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten kurtulmasına vesile olmasını diliyor, başta vatandaşlarım olmak üzere, tüm Avrupalıların 9 Mayıs “Avrupa Günü”nü tebrik ediyorum. (HABER MERKEZİ)