Erdoğan ‘ev almayı düşünenler’ için 3 paket açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.55’te başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının akabinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konut satışlarını artırmak hedefiyle belirledikleri teşvikleri açıkladı. Erdoğan, “İlk sefer ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar bedele sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz” dedi. “Yerli ve ulusal pasaport üretimine” de değinen Erdoğan “Yerli ve ulusal pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı Sarayı ile başlayıp, 1. Meclis’le sona eriyor, tam ortasında Ayasofya Cami’si bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize milletimize iyi olmasını diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, CHP önderi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli göçmenlere ait açıklamalarını eleştirdi. Erdoğan “Mültecileri Suriye’ye göndereceğiz diyor. Bunları yapamayacaksınız, bunları yapmaya hiç kimsenin de gücü yetmez. Bay Kemal, 3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimizdir, biz onlara sahip çıkacağız” sözlerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşması şöyle:

VATANDAŞLARIMIZIN HAYAT PAHALILIĞININ YOL AÇTIĞI DERTLER SEBEBİ İLE SIKINTI GÜNLER GEÇİRDİĞİNİ BİLİYORUZ: “Hedeflerimize ulaşmamıza bir el uzatımı uzaklık kaldığı bu kritik kademede vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı düşünceler sebebi ile güç günler geçirdiğini biliyoruz. Özellikle dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dizginleyecek önlemleri alırken, öbür yandan da fiyatlara yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede yılbaşında taban fiyattan personel, memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda önemli artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve öteki düzenlemeler ile dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha güzelleştireceğiz.

HİÇBİR İNSANIMIZIN BOYNU BÜKÜK DOLAŞMASINA YOL AÇMAYACAK ANLAYIŞLA EKONOMİYİ YÖNETİYORUZ: Bu vesile ile şu hususu kamuoyu ile paylaşmak isterim. İktisat programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Çalışmak isteyen hiçbir insanımızın işsizlik sebebi ile ailesi ve etrafının karşısında boynunun bükük dolaşmasına yol açmayacak bir anlayışla ekonomiyi yönetiyoruz. Hamdolsun bu sayede üretim tarafında epeyce uygun bir yerdeyiz. Bugün Türkiye güç hariç dış ticaret fazlası veren, yani ihracatı ithalatı geçen bir ülke durumuna gelmiştir. Lakin, güç fiyatlarında 10 kata varan artışlar yalnızca dış ticaret görünümümüzü bozmakla kalmıyor eser maliyetleri ile de önemli artışlara yol açıyor. Bununla birlikte birtakım eserlerdeki fiyat artışları ne güç fiyatlarındaki yükselişle ne döviz kuruyla ne enflasyon ile izah edilemeyecek düzeylerdedir.

STOKÇULUK VE FİYATLARI ETKİLEME KABAHATİYLE İLGİLİ CEZALARI DA YİNE DÜZENLİYORUZ: Kontrolleri sıkılaştırdık. Üretimleri ve tüketici ortasındaki ilgiyi en sağlıklı tabana oturtma emeliyle hazırladığımız hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile ilgili çalışmalar bitmek üzeredir. Stokçuluk ve fiyatları etkileme kabahatiyle ilgili cezaları da yine düzenliyoruz. Bu cins hatalara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz. Ayrıyeten üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı artırmaya ve böylelikle fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik de hazırlıklar yürütüyoruz.

BİRİNCİ SEFER VE TEK KONUT SAHİBİ OLACAKLARA KONUT KREDİSİ: Ülkemiz gündemindeki kimi konular ile ilgili yürüttüğümüz hazırlıklar sonunda ortaya çıkan muştuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemiz, konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarımız ile ilgilidir. Hükümetlerimiz periyodunda ürettiğimiz 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun kaidelerde mesken sahibi yapmıştık. Tıpkı halde bankacılık kesiminin verdiği uygun kaideli krediler ile milyonlarca vatandaşımız özel bölüm tarafından inşa edilen projelerden mesken sahibi olmuştur. Son periyotta global iktisatta hammadde fiyatlarında görülen fahiş yükselişler ve tedarik meselelerinin yol açtığı problemler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı, bilhassa konut dalındaki bu arzi dalgalanmadan korumak gayesiyle bir dizi önlemi hayata geçirme kararı aldık. Bu çerçevede, konut finansmanı konusunda üç başka paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paketle, birinci kere ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar pahaya sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

İKİNCİ PAKETTEKİ MESKENLER ALTIN SATILARAK ALINACAK: İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları kapsıyor. Konut kıymetinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden evvel açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması yahut fiziki altınların Merkez Bankası’na satılarak karşılanması koşuluyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Konut bedeli, 2 milyon lira ile sonlu bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir hedefi da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.

İNŞAATLARIN TAMAMLANMASI İÇİN FİRMALARA 20 MİLYAR LİRALIK KAYNAK: Üçüncü paketimiz, inşaat bölümüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibariyle minimum yüzde 40’ı tamamlanmış ve minimum yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin bir an evvel tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarının internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma kelamı veren firmalarımız muhakkak bir sayıya kadar ve 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Böylelikle inşaat halindeki projelerin süratle tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, fiyatların istikrara gelmesini hedefliyoruz.

TOPLUMSAL KONUT PROJELERİ İÇİN TOKİ’YE 30 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN: Düşük gelir kümesindeki vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya yönelik toplumsal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finansman sağlayacağız. Toplumsal konut projelerimizin istismarını önlemek içinde bu yolla edinilen konutların 5 yıl müddetle satışına müsaade vermeyeceğiz. Ayrıyeten küçük ölçekli müteahhitlere kent içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini aşikâr bir fiyatın üzerinde satamamaları kuralıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız. Bu cins alanların rezerv konut alanı ilanı yoluyla çeşitli vergilerden istisna olmasını temin ederek maliyetlerin düşürülmesi yoluna da gideceğiz. Rezerv alanlarına yapılan ve uygun maliyetleri ile desteklenen konutlar da 5 yıl mühlet ile satış tahdidine tabi olacaktır. Sistemin sağlıklı işleyişini sağlamak için kontrolde TOKİ ve Emlak Konut üzere bu alanda birikimi olan kuruluşlarımızı da kullanacağız.

ADA BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM: Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için dayanak vereceğimiz bir başka alandır. Ada seviyesinde yalnızca hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli krediler ile kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Bilhassa hak sahipleri ile müteahhitlerin bir ortaya gelerek yürütecekleri bu projelerin kontrolünü de yeniden ilgili kuruluşlarımızın vasıtasıyla daha sıkı biçimde gerçekleştireceğiz.

YERLİ VE ULUSAL PASAPORT AĞUSTOSTAN İTİBAREN DAĞITILACAK: Uzun müddettir hazırlıklarını yürüttüğümüz bir öteki değerli projelerimiz de yerli ve ulusal pasaport üretimidir. Yerli ve ulusal pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı Sarayı ile başlayıp, 1. Meclis’le sona eriyor, tam ortasında Ayasofya Mescidi bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize milletimize iyi olmasını diliyorum.

ANADOLU TARİHİN HER DEVRİNDE ÖBÜR COĞRAFYALARDAN GELEN İNSANLARA KUCAK AÇMIŞTIR: Bin yıllık vatanımız Anadolu tarihin her devrinde çeşitli sebeplerle öbür coğrafyalardan gelen insanlara kucak açmış yurt olmuştur. Başı dara düşen, hayatı ve geleceği tehdit altına giren tüm kardeşlerimiz istikametini Anadolu’ya çevirmiştir. Bu topraklarda yaşayanlar da canını ve onurunu kurtarmak için gelen hiç kimseyi el görmemiş, dışlamamış, ötekileştirmemiş, hele hele hasımlık asla beslememiştir. Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok hasbi, yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkâr edemez. 1. Dünya Savaşı ve Ulusal Gayret’in akabinde yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuzda gönül coğrafyamızdaki milyonlarca insan Anadolu’ya geldiler. Çerkezlerden Boşnaklara, Tatarlardan Türkmenlere, Gürcülerden Araplara farklı kökenlere sahip kardeşlerimiz Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kendilerine yeni bir hayat kurdular. Cumhuriyetin birinci yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sonlarımızın dışından gelen insanlardan oluşuyordu. Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Eski Yugoslavya topraklarından, Bulgaristan, Romanya, Doğu Türkistan, İran, Orta Asya, Afganistan, Bosna’dan, Kosova’dan milyonlarca aile ülkemize sığındı.

3 MİLYON 700 BİN SURİYELİ KARDEŞİMİZDİR, BİZ ONLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ: Artık Bay Kemal ne diyor, ‘biz bunların hepsini tekrar Suriye’ye süreceğiz, geldikleri yerden göndereceğiz.’ Bunları yapamayacaksın, bunları yapmanın da hiçbirinizin gücü yetmez. Çünkü biz, ensar kültürü ile yetişmişiz. Biz muhacir kültürünün ne olduğunu çok düzgün biliriz. 3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimizdir, biz onlara sahip çıkacağız.

SURİYE TOPRAKLARINDA TÜM ALTYAPIYA SAHİP 200 BİN KONUT İNŞA EDİLMESİNİ SAĞLIYORUZ: Memleketler arası yardım kuruluşlarının dayanağıyla, 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerlerde kalmalarını sağlıyoruz. Buna karşın İdlib’teki tansiyonun ve öbür bölgelerdeki inançsız ortamın sürmesi ülkemizdeki Suriyeli sayısının besbelli biçimde azalmasının önüne geçti. Antalya’da 2015 yılında yapılan G20 Tepesi’ne katılan önderlere Suriyeli sığınmacılar için bu ülkenin topraklarında hızla 1 milyon kişinin iskanını sağlayacak kentler inşa edilmesi teklifinde bulunmuştuk. Bilhassa Batı ülkeleri, sığınmacıları kendi hududundan uzak tutmak için yaptıkları harcamanın çok azı ile hayata geçirilebilecek bu projeye gereken dayanağı vermediler. Türkiye bu yükün büyük bir kısmını hem kendi sonları içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek durumunda kaldı. Memleketler arası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 başka yerde okulu ile, hastanesi ile, endüstrisiyle, tarımıyla gereken tüm altyapıya sahip 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Kurumlarımızın çalışmalarına nazaran 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönmek için istekli olduğunu gösteriyor.

TÜM DÜNYANIN PROBLEMİDİR: Sığınmacı sorunu yalnızca bize mahsus değil, bu tüm dünyanın meselesidir. İstekli dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul seviyelere gerileyeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Suriyelilere yahut öbür ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkân sağlanmamakta, ekstra hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir.” (HABER MERKEZİ)