DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: Çalışırken bulaşmayan virüs, 1 Mayıs’ta bulaşmaz

Devrimci Personel Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), Karaköy’de bulunan Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde düzenlediği toplantıyla 1 Mayıs kutlama ve anma programlarını açıkladı. “1 Mayıs” pankartının asıldığı açıklamaya DİSK Genel Lideri İstek Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Lideri Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Kurul Lideri Şebnem Korur Fincancı ve TMMOB İdare Konseyi üyesi Tores Dinçöz katıldı.

Ortak açıklamayı DİSK Genel Lideri İstek Çerkezoğlu yaptı. Geçen yıl 1 Mayıs’ın büyük kitleler halinde kent meydanlarında kutlanamadığını hatırlatan Çerkezoğlu, işçilerin, “iş, gelir ve toplumsal güvenlik” taleplerini pandemi şartlarında emeğin yaratıcı gücüyle buldukları usullerle lisana getirdiğini söyledi.

Ortadan bir yıl geçtiğini ve mevcut tertibin insanlığın temel meselelerinde yetersiz kaldığını acı bedeller ödeyerek gördüklerini lisana getiren Çerkezoğlu, “On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve tabiat sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu nizam Kovid-19 salgınıyla insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Dünya kapitalist sisteminin yarattığı eşitsizliklerin ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sıhhat hizmetlerinin ve aktüel olarak da Kovid-19 aşısının bir ticari meta haline gelmesinin bedelini insanlık ağır biçimde ödüyor. Ve bu şartlar altında Milletlerarası Sendikalar Konfederasyonu 1 Mayıs 2021’de ‘Yeni bir toplumsal mukavele ve herkese aşı hakkı’ uğraşını büyütme çağırısı yapıyor” dedi.

‘YAŞAM HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ’

Sermayenin ve patronların çıkarları için akıl, bilim ve milyonların sıhhatinin yok sayıldığını tabir eden Çerkezoğlu, açık alanlarda nefes almanın yasaklandığını kapalı alanlarda çalışmaya zorlandıklarının altını çizdi. Çerkezoğlu, “Ne kıymetine olursa olsun ‘çarklar dönecek’ inadıyla, insan hayatını piyasaya kurban eden bir anlayışla ve aşı tedarikindeki başarısızlıkla göz nazaran göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tükeniyoruz! ‘Böyle salgın gayreti olmaz’ diyor ve ömür hakkımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.

Yalnızca sıhhatlerinin değil, işleri ve geçimlerinin de tehdit altında olduğunu lisana getiren Çerkezoğlu, “Pandemi sürecinde yurttaşlarına en az nakdi takviye veren iki ülkeden biri Türkiye oldu. İşsizlik her gün yeni rekorlar kırıyor. Kod 29 ile tazminat bile alamadan işimizden ediliyoruz. Milyonlarca çalışan ve ailesi fiyatsız müsaade dayatmasıyla günde 50 liraya yaşamaya mahkum ediliyor. Besin enflasyonu ile milyonlar açlık hududunun altına itiliyor. Konutumuza gelen faturalar kabarıyor, çarşı pazar alışverişi her gün bir evvelkinden daha kıymetli oluyor. Uzaktan çalışma üzere esnek çalışma biçimleriyle güvencesizlik yaygınlaşıyor” sözlerini kullandı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Pandemi sürecinde sınıfsal eşitsizliklerin yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de derinleştiğine dikkati çeken Çerkezoğlu, salgında bayanların omuzlarına yıkılan hane içi iş ve bakım yükünün arttığına ve bayana yönelik şiddetin tırmandığına işaret etti. Çerkezoğlu, “Kadınlar bir yandan işsizliğin, bir yandan pandemide yaygınlaşan esnek çalışma biçimlerinin ve güvencesizliğin amacı haline geliyor. Pandemi şartlarında bayanların güçlendirilmesi gerekirken, İstanbul Kontratı üzere kazanımlar iktidarın gayesi oluyor” diye konuştu.

Tüm bu şartlarda işleri ve sıhhatleri için söyleyecek çok şeylerinin olduğunu lisana getiren Çerkezoğlu, “Taleplerimiz ve öfkemiz var. İşçilerin umutlarını tabir edeceğimiz 1 Mayısımız var. Fakat ülkeyi yönetenler her vakit olduğu üzere talepleri, öfkeleri ve umutları yasaklarla susturmaya çalışıyor. Pandemiye dair aklın ve bilimin emrettiği önlemleri almayanlar, zarurî olmayan iş kollarında çalışmanın 28 gün durmasını reddedenler, hatta aldıkları kısıtlı önlemleri şahsen kendileri çiğneyenler, lebalep kongrelerde halk sıhhati sorunu yaratanlar, 1 Mayıs yasaklarına pandemiyi münasebet gösteriyor. Pandemi tedbirleri alınarak, maske ve araya dikkat ederek 30 Nisan ve 1 Mayıs 2021 tarihlerinde yapmak istediğimiz her türlü açık hava aktifliği yasaklanıyor” tabirlerini kullandı.

BİLİME UYGUN HAREKET EDECEĞİZ

Çerkezoğlu, kelamlarını şu tabirlerle sürdürdü: “Hastanelerin ağır bakımları tıka basa dolmuşken, resmi sayılarla her gün 300’ün üzerinde insanımızı kaybedip yüz bireyden en az biri enfekte iken; elbette bizler aklın ve bilimin emrettiği doğrultuda hareket edeceğiz. İktidar üzere sorumsuz davranmayacak, taleplerimizi pandemi şartlarına uygun olarak yükselteceğiz. Akıl ve bilim dışı siyasi yasaklara değil; aklın, bilimin ve gayretimizin gereklerine uygun olarak hareket edeceğiz.”

Sağlıklı, teminatlı ve insanca bir hayat için “Her gün 1 Mayıs” diyeceklerini ve 1 Mayıs haftası boyunca taleplerini söz edeceklerini söyleyen Çerkezoğlu, yaygın bir biçimde işyerlerinin önlerinde ve meydanlarda olacaklarını belirtti. Çerkezoğlu, 30 Nisan’da İstanbul Taksim’deki Çıkarı yokuşunda her sene gerçekleştirdikleri anma aktifliği ile 1 Mayıs 1977 katliamında ölenleri anacaklarını tabir ederek, tüm anma programlarını pandemi şartlarına uygun biçimde planlayacaklarını söyledi. Çerkezoğlu, “Aynı gün ülkenin dört bir yanında en yaygın biçimde işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü de çalışmakta olan işçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da konutlarında, balkonlarında, sokaklarında, toplumsal medyada 1 Mayıs coşkusunu çeşitli biçimlerde büyütmeye çağıracağız” sözlerini kullandı.

‘1 MAYIS’I KUTLAYACAĞIZ’

Ülkeyi yönetenlere, “Akıl dışı, bilim dışı ve hukuk dışı engellemelere kalkışmayın” diye seslenen Çerkezoğlu, “1 Mayıs engellenemez! Çalışırken bulaşmayan fakat 1 Mayıs kutlarken bulaşan bir virüs tespit edilmemiştir. Aklı başında herkesin teslim edeceği üzere çalıştığımız her gün ve çalıştığımız her yerde 1 Mayıs’ı da kutlayabiliriz ve kutlayacağız” dedi.

1 Mayıs 2021 gününde yaygın biçimde sağlıklı, garantili bir formda yan yana geleceklerinin altını çizen Çerkezoğlu, taleplerini ise şu formda sıraladı:

* Herkese aşı, herkese gelir takviyesi sağlanmalı, acil ve zarurî işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır!

* Çalışırken hastalanan işçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin!

* Kod 29 ve fiyatsız müsaade zulmüne son!

* İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları işverenlere değil çalışanlara ve işsizlere!

* Taban fiyat üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın!

* İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu işçileri işlerine iade edilsin, çalışma müddetleri azaltılsın.

* Tabiat katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve toplumsal takviyelere kaynak!

* Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Mecburî mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, bağlantı faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın.

* Örgütlenme, özgür toplu mukavele ve grev hakkı önündeki tüm maniler kaldırılsın!

* İstanbul Kontratı Yaşatır. 6284 sayılı yasa aktif halde uygulansın, Milletlerarası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı kontratı onaylansın!”

TTB: SESİMİZİ YÜKSELTEBİLİRİZ

TTB Merkez Kurul Lideri Şebnem Korur Fincancı, iktidarların krizi fırsata çevirmekte başarılı olduğunu lisana getirerek, “Bizim iktidarımız ise esasen fırsatlardan beslenmektedir” dedi. Açık alanlarda arayı koruyarak seslerini duyurabileceklerini tabir eden Fincancı, “Bunun bir örneği geçen hafta cuma günü Ankara’da Ulus Meydan’ında oldu. Siyah kurdelelerimiz ile yitirdiğimiz 4 yüzü aşkın sıhhat çalışanlarımızın andık. Bu türlü aksiyonlar mümkün biz alanları mesafemizle doldurarak sesimiz yükseltebiliriz” diye konuştu.

KESK: TALEPLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

KESK Eş Lideri Mehmet Bozgeyik, İçişleri Bakanı ve yasak kararı veren İstanbul Valisi’nin katıldığı cenaze merasimini hatırlatarak, “İşte salgın bu cenazelerde yaygınlaştı” dedi. Bir yıldır salgın şartlarına uyarak hareket ve aktiflikleri gerçekleştirdiklerini söz eden Bozgeyik, “1 Mayıs günü de Türkiye’nin her yerinde çalışanlarla bir ortaya gelerek taleplerimizi paylaşacağız” diye belirtti.

TMMOB: KOCA BİR PALAVRA

Mimar, mühendisler olarak sürecin farkında olduklarını tabir eden TMMOB İdare Heyeti üyesi Tores Dinçöz ise, “Meydanlarda maskelerimizle, uzaklık korunarak bu virüsün hiçbir şeye mahzur olmadığını gördük. Çeşitli cenazelerde virüsün bulaşmadığını lakin emeğin bayramında bulaşacağı varsayımı koca bir palavradır. Emeğin bayramını kutlamak için 30 Nisan ve 1 Mayıs’taki anma ve etkinliklerimizi talep etmiyoruz, istiyoruz. Bu bizim kararımızdır” sözlerini kullandı. (MA)