Dicle’deki toplu balık ölümleri Meclis’e taşındı

DİYARBAKIR – HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Hoş, Dicle ırmağında balıkların hayat alanlarındaki kirliliğin arttığını kaydederek, “Balık vefatları hayat alanlarındaki kirliliğin arttığının birinci göstergesidir” dedi.

ETRAF KİRLİLİĞİNİ ARTTIRAN ETKENLER

Zirai ilaçların toprağı ve suyu kirlettiğine değinen Hoş, bu mevzuda yapılan kontrollerin yetersiz olduğunu kaydetti. Hoş, soru önergesinde şu tabirlere yer verdi: “Diyarbakır’ın bir çok ilçesinde işletilen kum ocaklarının tabiatla uyumlu bir standartta çalıştırılmaması, fabrikalardan çıkan ve ırmaklara, barajlara dökülen atık suların filtre edilmeden yahut arıtılmadan dökülmesi, en kıymetlisi de gerekli kontrol ve denetimlerin ilgili kurumlarca yapılmaması nedeniyle kelam konusu etraf kirliğinin arttığını söz etmektedirler. Diyabakır’da giderek yaygınlaştırılarak yapılan endüstriyel tarım ile birlikte kullanılan zirai ilaçlar da suyu ve toprağı kirletmektedir. Zirai ilaç kullanımının makul bir standardının olmaması ve bu manada yapılan kontrollerin yetersiz olması ekosisteme büyük ziyanlar vermektedir. Etraf kirliliğini artıran tüm bu etkenlere karşı tedbir alınmaması, balık vefatlarını artırdığı üzere halk sıhhatini da etkileyerek içme ve sulama hedefli kullanılan sularımızın geri dönülmez bir biçimde kirlenmesi ile sonuçlanmasına neden olmaktadır.”

TOPLU BALIK VEFATLARI BİLGİ DAHİLİNDE Mİ?

Semra Güzel’in, Etraf ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a cevaplandırması için yönelttiği sorular şu formda:
1- Dicle ırmağının akış güzergâhındaki farklı lokasyonlarda bilhassa Başaklı Köyü ve Ortaviran Mahallelerinde su yüzeylerinde ve kıyılarında görülen toplu balık vefatları Bakanlığınızın bilgisi dâhilinde midir?
2- Dicle ırmağında meydana gelen balık ölümlerinin nedeni nedir? Yaşanan balık vefatlarına ait rastgele bir araştırmanız oldu mu? Balıklardan numune alarak gerekli incelemeleri yapıp hususa açıklık getirmek ismine bir teşebbüste bulunacak mısınız?
3- Irmak yatağı içerisinde farklı noktalarda su tahlillerinin yapılıp canlılarının olumsuz olarak etkilendiği parametrelerin belirlenmesi emeliyle yapmış olduğunuz rastgele bir çalışma mevcut mudur?
4- Diyarbakır’da bulunan ırmak ve barajlara atık sularını bırakan işletme ve fabrikalara gerekli kontroller yapılmakta mıdır? Yapılan kontrollerin raporların sonuçları ve varda bulguları nelerdir?
5- Diyarbakır’da içme ve sulama maksatlı kullanılan suların arıtmaları ne sıklıkta yapılmaktadır? Yapılan arıtma çalışmalarının parametreleri nedir?
6- Diyarbakır’da ÇED raporu olumlu verilen kaç HES işletmesi vardır? HES işletmelerine hangi aralıklarla kontrol yapılmıştır? Yapılan kontrollerin raporlarının sonuçları ve varsa bulguları nelerdir?
7- Diyarbakır’da işletilen kum ocaklarına Bakanlığınız tarafından yapılan son beş yıldaki kontrol çalışmalarının raporunun sonuçları ve varsa bulguları nelerdir? (DUVAR)