AK Parti’den borç yapılandırması için 15 maddelik kanun teklifi

DUVAR – AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 15 unsurluk kanun teklifinde borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme faaline kayıtlı taşınmazların kayıtlı bedellerinin yükseltilmesi üzere bir çok düzenleme yer alıyor.

BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR

Düzenlemeye nazaran, Vergi Yol Kanunu’nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK), vilayet özel yönetimleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı’na (YİKOB) olan birtakım borçlar yapılandırılıyor. Lakin düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile uğraş kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında tutuluyor. Kanun teklifiyle mutlaklaşmış kimi alacaklar için yapılandırmaya gidiliyor. Buna nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığı, vilayet özel yönetimleri ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan düzenlemenin maddeleşerek yayımlandığı tarih prestijiyle şu borçların tahsilinden vazgeçilecek.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI DÜZENLENİYOR

Düzenleme ile esnafa süreksiz, ‘sicil affı’ da geliyor. Bu kapsamda karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve başka kredi borçlarını vaktinde ödeyemeyen bireylerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı konusunda düzenleme yapılması amaçlanıyor. Tekrar teklif ile matrah ve vergi artırımı düzenleniyor. Buna nazaran, ihtilaflı ya da inceleme ve takdir süreçleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilerek bu kademelerdeki alacakların bir an evvel Hazine’ye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme devirleri ile ilgili muhtemel risklerin ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı iktisada geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörülüyor. (HABER MERKEZİ)